Depolymerizace - Recyklace plastů a pneumatik

Kontinuální technologie ERVO - alternativní paliva a suroviny pro chemickou výrobu z odpadů

Nabízená kontinuální technologie depolymerizaci ERVO na základě termolýzy je unikátní v tom, že zabezpečuje hloubku destrukce celé hmoty vysoce molekulárních, polymerových odpadů a druhotných surovin, které se při normálních přírodních podmínkách nerozloží. Touto metodou se získává suroviny pro chemickou výrobu, tekuté a vysoce hodnotné palivo lehkých frakcí, procesní (pyrolýzní) plyn a pevný zbytek (pyrokarbon). Tato technologie při nejhlubším stupni rozkladu nepředpokládá využití meziprostorových katalyzátorů, čímž se podstatně liší od jiných analogických technologii, a neprodukuje žádné ekologické zatěžující zbytky.

Z jedné tuny polymerových odpadů lze získat do 850 kg tekutého ropného produktu lehkých frakcí nebo kapalinu s vysokým obsahem aromatickýh uhlobodíků - suroviny pro petrochemickou výrobu.

Technologie ERVO je vypracovaná na průmyslové úrovni. Je vyrobena celá řada experimentálních zařízení, na kterých se provádí zkoušky na zpracování technologických parametrů procesu různých směsí polymerních druhotných surovin. Jedno z takových zařízení úspěšně prošlo ekologickou zkouškou v institutu „Ekologické hygieny a toxikologie “ města Kyjev (Ukrajina).

Je vypracována a vypočítána řada modulových konstrukcí reaktorů s výrobní kapacitou od 5 tun denně, pro kterou zabezpečují trvalý tepelný režim. Dané moduly povolují stavět přepracovávající kapacity na využití polymerových odpadů a druhotných surovin jakéhokoliv výkonu, násobeného výkonem jednoho modulu.

Pátá generace technologie na recyklaci vysokomolekulárních druhotných surovin

Po šesti letech úspěšného experimentálního laboratorního výzkumu prošla naše technologie řadou technických zlepšení. Díky mnoha inovacím, které technici a výzkumníci soustředili do této jednotky, můžeme uvést na trh vyspělejší vývojovou a zcela automatizovanou technologii založenou na rozšířené cirkulační termolýze (pyrolýze). Během provozu technologie je zapotřebí minimální zásah člověka, veškeré procesy řídí počítačový program, a proto je proces zpracování stabilnější a výkonnější. Finální produkty mají proto požadovanou kvalitu i během dlouhodobého výrobního cyklu.

Abychom potvrdili všechny deklarované technické parametry této moderní jednotky v praxi, zahájíli jsme v České republice během roku 2017 výrobu – ekologickou recyklaci odpadů a druhotných surovin – z počátku z výzkumných účelů. V případě, že obhájíme veškeré normy na ochranu životního prostředí v podmínkách ČR, a jakmile jednotka potvrdí, že vyhovuje v dlouhodobé zátěži po technické stránce, jsme připraveni jednotku provozovat v nepřetržitém provozu.

Celkový pohled na depolymerizační zařízení ERVO

Maketa - pohled 1

 

 

Výzkumní-průmyslové depolymerizační zařízení ERVO-TAS - pohled 1

Maketa - pohled 2

 

 

Výzkumní-průmyslové depolymerizační zařízení ERVO-TAS - pohled 2

 

Pyrolýzní jednotka - celkový pohled (a) Pyrolýzní jednotka - celkový pohled (b)

Depolymerizační jednotka, maketa - celkový pohled


 


Technologie použite v našem proektu:

 

 

 

 

 

Měřici přístroje, které nainstalované na zařízení ERVO-TAS

VEGAPULS 62
4…20 mA/HART two-wire

Radar sensor for continuous level measurement of liquids