Pyrolýza - Depolymerizace - Recyklace plastů a pneumatik

Kontinuální technologie ERVO 5 - alternativní paliva a suroviny pro chemickou výrobu z odpadů

Původ technologie ERVO 5 pochází ze syntézy pyrolytických a také petrochemických technologií. Byly znalyzované materiály specialistů z celého světa (nanř. z USA, Japonska, Německa, Ukrajiny, Indie, Ruska, Súdánu). Zdokonalení a vývoj technologie ERVO nastalo až díky dlouhodobému laboratornímu výzkumu, a hlavně po získání praktických zkušenosti z provozu výzkumně-průmyslové (4 tuny/24 hod.) depolymerizační jednotky ERVO 5. Průmyslové zkoušky byly odstartované v únoru 2017 v průmyslovém areálu nedaleko města Most.

Díky mnoha inovacím, které provedli technici a výzkumníci soustředění kolem společnosti ERVO EnviTech vznikla zcela nová koncepce krytá patentem CZ 31 153 U1 jako Užitný vzor. Proto dnes můžeme uvést na trh mnohem vyspělejší vývojovou a zcela automatizovanou technologii pyrolýzy založenou na rozšířené řízené kontinuální depolymerizaci. Výroba, vývoj, koncepce a vylepšení jednotky ERVO 5 se nyní provádí ve spolupráci s odborníky řady českých a zahraničních výzkumných institucí a výrobních podniků zaměřujících se na výrobu komponentů uplatněných v jednotce ERVO 5.

Nabízená kontinuální technologie ERVO 5 na základě termolýzy (pyrolýzy) je unikátní v tom, že zabezpečuje hloubku depolymerizace, destrukce celé hmoty vysoce molekulárních, polymerových odpadů a druhotných surovin, které se při normálních přírodních podmínkách rozkládají v dlouhém časovém horizontu. Touto metodou se získávají suroviny pro chemickou výrobu - tekuté a vysoce hodnotné palivo lehkých frakcí, procesní (pyrolýzní) plyn a pevný zbytek (pyrokarbon). Tato technologie při nejhlubším stupni rozkladu nepotřebuje využívat meziprostorové katalyzátory, čímž se podstatně liší od jiných analogických technologií, a neprodukuje žádné látky zatěžující životní prostředí.

Z jedné tuny polymerních odpadů lze získat až 850 kg tekutého ropného produktu lehkých frakcí nebo kapalinu s vysokým obsahem aromatických uhlovodíků - suroviny pro petrochemickou výrobu.

Úroveň technologické propracovanosti jednotlivých částí jednotky ERVO 5  odpovídá dnes plně průmyslovému využití.

 

Technologie ERVO je dnes vypracovaná na průmyslové úrovni. Je vyrobena celá řada experimentálních zařízení, na kterých se provádí zkoušky a definování režimů pro zpracování různých směsí polymerních druhotných surovin. Jedno z takových zařízení úspěšně prošlo ekologickou zkouškou v institutu „Ekologické hygieny a toxikologie “ města Kyjev (Ukrajina).

Je vypracována a vypočítána řada modulových konstrukcí reaktorů s výrobní kapacitou od 5 tun denně, pro kterou zabezpečují trvalý tepelný režim. Dané moduly povolují stavět přepracovávající kapacity na využití polymerových odpadů a druhotných surovin jakéhokoliv výkonu, násobeného výkonem jednoho modulu.


Abychom potvrdili všechny deklarované technické parametry této moderní jednotky v praxi, zahájili jsme v České republice během roku 2017 výrobu – ekologickou recyklaci odpadů a druhotných surovin – z počátku z výzkumných účelů. V případě, že obhájíme veškeré normy na ochranu životního prostředí v podmínkách ČR, a jakmile jednotka potvrdí, že vyhovuje v dlouhodobé zátěži po technické stránce, jsme připraveni jednotku provozovat v nepřetržitém provozu.

Celkový pohled na depolymerizační zařízení ERVO 5

 

Výzkumně-průmyslové pyrolytické depolymerizační zařízení ERVO 5 - pohled 1

 

 

Výzkumně-průmyslové pyrolytické depolymerizační zařízení ERVO 5 - pohled 2

 

 

 


 


Technologie použité v našem projektu:

 

 

 

 

 

Měřici přístroje nainstalované na zařízení ERVO 5

VEGAPULS 62
4…20 mA/HART two-wire

Radar sensor for continuous level measurement of liquids