Pyrolýza - Depolymerizace - Recyklace plastů, gumy, komunálních odpadů

Kontinuální technologie ERVO 5 - alternativní paliva a suroviny pro chemickou výrobu z odpadů

Původ technologie ERVO 5 pochází ze syntézy pyrolytických a také petrochemických technologií. Byly znalyzované materiály specialistů z celého světa (např. z USA, Japonska, Německa a další). Zdokonalení a vývoj technologie ERVO nastalo až díky dlouhodobému laboratornímu výzkumu, a hlavně po získání praktických zkušenosti z provozu výzkumně-průmyslové (4 tuny/24 hod.) depolymerizační jednotky ERVO 5. Průmyslové zkoušky byly odstartované v únoru 2017 v průmyslovém areálu nedaleko města Most.

Díky mnoha inovacím, které provedli technici a výzkumníci soustředění kolem společnosti ERVO EnviTech vznikla zcela nová koncepce krytá patentem CZ 31 153 U1 jako Užitný vzor a také Patentem 308 283. Proto dnes můžeme uvést na trh mnohem vyspělejší vývojovou a zcela automatizovanou technologii pyrolýzy založenou na rozšířené řízené kontinuální depolymerizaci. Výroba, vývoj, koncepce a vylepšení jednotky ERVO 5 se nyní provádí ve spolupráci s odborníky řady českých a zahraničních výzkumných institucí a výrobních podniků zaměřujících se na výrobu komponentů uplatněných v jednotce ERVO 5.

Nabízená kontinuální technologie ERVO 5 na základě termolýzy (pyrolýzy) je unikátní v tom, že zabezpečuje hloubku depolymerizace, destrukce celé hmoty vysoce molekulárních, polymerových odpadů a druhotných surovin, které se při normálních přírodních podmínkách rozkládají v dlouhém časovém horizontu. Touto metodou se získávají suroviny pro chemickou výrobu - tekuté a vysoce hodnotné palivo lehkých frakcí, procesní (pyrolýzní) plyn a pevný zbytek (pyrokarbon). Tato technologie při nejhlubším stupni rozkladu nepotřebuje využívat meziprostorové katalyzátory, čímž se podstatně liší od jiných analogických technologií, a neprodukuje žádné látky zatěžující životní prostředí.

Z jedné tuny polymerních odpadů lze získat až 850 kg tekutého ropného produktu lehkých frakcí nebo kapalinu s vysokým obsahem aromatických uhlovodíků - suroviny pro petrochemickou výrobu.

Úroveň technologické propracovanosti jednotlivých částí jednotky ERVO 5  odpovídá dnes plně průmyslovému využití.

Je vypracována a vypočítána řada modulových konstrukcí reaktorů s výrobní kapacitou od 5 tun denně, pro kterou zabezpečují trvalý tepelný režim. Dané moduly povolují stavět přepracovávající kapacity na využití polymerových odpadů a druhotných surovin jakéhokoliv výkonu, násobeného výkonem jednoho modulu.

Abychom potvrdili všechny deklarované technické parametry této moderní jednotky v praxi, zahájili jsme v České republice během roku 2017 výrobu – ekologickou recyklaci odpadů a druhotných surovin – z počátku z výzkumných účelů.

Při pomoci financovaní spolupracujících Investoru technologie prošla modernizací. Od roku 2020 je v provozu modernizovaná jednotka ERVO se zvýšenou kvalitou technologického procesu, s pokročilou automatizací a se zjednodušeným procesem řízení.

Čím se odlišuje jednotky ERVO 5 od konkurence?

1/ Kontinuální provoz
2/ Multicyklický proces zpracování odpadních surovin
3/ Zpracuje plasty, komunální odpad, ojeté pneumatiky, čistírenské kaly, vysloužilé solární panely...
4/ Bezemisní technologie
5/ Beztlaková technologie
6/ Nespalovací metoda – nedochází ke spalování plastů, ale k jejich rozkladu za teploty max. 500 oC
7/ Jednoduchá obsluha zařízení ERVO 5 s nízkým počtem zaměstnanců
8/ Vysoká bezpečnost práce
9/ Energetická soběstačnost při kontinuálním provozu
10/ Vysoká kvalita výsledných produktů
11/ Variabilita při volbě výsledných produktů (tekutý produkt, plyn, elektrická energie, hnojivo)
12/ Inovativní, světově ojedinělou technologií, která splňuje podmínky BAT (Best Available Technology)


Porovnání klasických metod fyzikálně termického zpracování vysokomolekulárních ostatních odpadů
(Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Bakalářská práce)


Technologie použité v našem projektu:

 

 

 

 

 

Měřici přístroje nainstalované na zařízení ERVO 5

VEGAPULS 62
4…20 mA/HART two-wire

Radar sensor for continuous level measurement of liquids