Patenty

Technologie ERVO  je patentována

 Technologie „Zařízení pro výrobu aromatických uhlovodíků molekulární destrukcí a  reformingem polymerů“ byla společnosti ERVO EnviTech 30.10.2017 Úřadem průmyslového vlastnictví patentována pod číslem CZ 31 153 U1 jako Užitný vzor a od prosince roku 2019 i jako vynález – CZ 308283 B6.