Naší specializací je multicyklická kontinuální pyrolýza

Plastové odpady, staré pneumatiky, čistírenské kaly - surovina pro recyklaci

Věnujeme se vývojovému programu recyklace komunálních a průmyslových polymerních odpadů (druhotných surovin) a spolupracujeme na dalším vývoji průmyslových aplikacích spolu s vědeckými pracovníky zabývajícími se ekologickou problematikou v Evropské unii a státech východní Evropy.

Ve dnech 20. - 22. června 2018 se v Třinci uskutečnil druhý ročník mezinárodní výstavy technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena 2018.

ERVO EnviTech s.r.o. představovala na výstavě svou technologii multicyklické kontinuální pyrolýzy (patent/užitný vzor CZ 31153 U1).
Výsledek - zlatá medaile.

 

Publikace o technologii ERVO v časopisu E-TEMA OHK Most – září 2019 stránka 24:
Publikace o technologii ERVO v časopisu E-TEMA OHK Most – září 2019

 

 

Zpracování polymerních odpadů

Technologie recyklace odpadů, druhotných surovin na základě pyrolýzy nebo teplotní molekularní destrukci a reformingu umožní výrazně snížit ekologickou zátěž a množství odpadů (včetně nebezpečných) v životním prostředí. Výstupní produkty této technologie lze použít nejen jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale především k výrobě energií. Naše zařízení je energeticky soběstačné a může být v kontinuálním provozu 24 hodin denně po celý rok.