Multicyklická kontinuální pyrolýza je naší specializací

Plastové odpady, staré pneumatiky, kaly - surovina pro recyklace

Věnujeme se vývojovému programu recyklace komunálních a průmyslových polymerních odpadů (druhotných surovin) a spolupracujeme na dalším vývoji průmyslových aplikacích spolu s vědeckými pracovníky zabývajícími se ekologickou problematikou v Evropské unii a státech východní Evropy.

Ve dnech 20. - 22. června 2018 se v Třinci uskutečnil druhý ročník mezinárodní výstavy technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena 2018.

ERVO EnviTech s.r.o. představovala na výstavě svou technologii multicyklické kontinuální pyrolýzy (patent/užitný vzor CZ 31153 U1).
Výsledek - zlatá medaile.

 

Zpracování polymerních odpadů

Technologie recyklace odpadů, druhotných surovin na základě pyrolýzy nebo teplotní molekularní destrukci a reformingu umožní výrazně snížit ekologickou zátěž a množství odpadů (včetně nebezpečných) v životním prostředí. Výstupní produkty této technologie lze použít nejen jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale především k výrobě energií. Naše zařízení je energeticky soběstačné a může být v kontinuálním provozu 24 hodin denně po celý rok.

 

Radí nám jeden z nejpovolanějších

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. je odborníkem na problematiku životního prostředí. Už více než šedesát let se věnuje rekultivaci severočeské krajiny. Pro místa, která zničila těžba uhlí, navrhuje nové využití. Během desítek let svého působení na severu Čech nafotil stovky a tisíce snímků zachycujících krajinu poznamenanou hnědouhelným dobývání. K nejznámějším patří jeho „Dvojčata“ – záběry pořízené ze stejného místa s odstupem desítek let.

Ing. Stanislav Štýs je ekologickým poradcem společnosti ERVO EnviTech, proto jsme si dovolili s jeho svolením část jeho tvorby ukázat i na našich stránkách.

Lom Chabarvice 1990