Depolymerizace, Likvidace odpadů – výzva dnešní doby

Depolymerizace - Likvidace a Recyklace plastů, pneumatik

vývoj, výroba a distribuce technologického zařízení pro tyto účely

Firma ERVO EnviTech s.r.o. se zabývá ekologickou likvidací a recyklací odpadů (plastů, pneumatik, kalu), depolymerizaci polymerních druhotných surovin a vývojem i výrobou technologického zařízení pro tyto účely.

Naše zařízení je založeno na termolýze. Termolýza - depolymerizace, chemický rozklad polymerů způsobený teplem.

K procesu rozkladu neboli destrukci, depolymeraci (depolymerizaci) polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí při teplotach do 600 oC bez kontaktu s atmosférickým vzduchem. Často, z historického důvodu, se použiva slovo "pyrolýza".

Na vstupu procesu - drcené plasty nebo drcené pneumatiky

 

Na výstupu technologického zařízení máme tři produkty:

 

  1. Kapalná frakce obsahující až 70 % aromatických uhlovodíků

Využití: do zpracovatelského průmyslu nebo pro jiné komerční využití.

 

  1. Procesní (termolytický) plyn

Využití: po mechanickém vyčištění a vysušení se dá použít jako vysoce kalorické palivo. Část lze použít na provoz vlastního zařízení a část lze nabídnout na prodej nebo nasměrovat plyn na kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla.

 

  1. Pevný zbytek – uhlíkový, ze kterého lze vyrobit saze nebo aktivní uhlí.

Využití: jako technické saze na výrobu gumárenských směsí, mohou být nabídnuty výrobcům pneumatik. Aktivní uhlí, které lze ze sazí vyrobit, se běžně používá jako produkt k likvidaci ekologických havárií na vodní ploše nebo při autonehodách, v chemickém průmyslu, má ale řadu dalších uplatnění.

na foto: ERVO termolýza: pevný zbytek a kapalný produkt ↑

 

ERVO EnviTech s.r.o. nabízí investorům inovační perspektivní projekty, které umožňují velice výhodně zhodnotit vložené investice.

 

pyrolýza plasty blok-schéma

 pyrolýza pnuematiky blok-schéma

 

související odkazy:

Ropa z pneumatik

Španělská vědkyně María Felisa Laresgoiti...

Nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou i zplyňováním

Oceány se mění ve skládku. Plast je běžný v tělech ryb i ptáků

Mořské panny Hate Plast

Do roku 2050 může být v oceánech více plastů než ryb

Třídíte plastové obaly? Téměř polovina skončí ve spalovnách a na skládkách