Pyrolýza - ekologická likvidace odpadů

Pyrolýza - Likvidace a Recyklace plastů, pneumatik, čistírenských kalů, komunálních odpadů

vývoj, výroba a distribuce pyrolýzních jednotek
 

Firma ERVO EnviTech s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribuci pyrolýzních (pyrolytických) jednotek - technologického zařízení pro ekologickou likvidaci a recyklací odpadů (plastů, pneumatik, kalů, komunálních odpadů).

Hledáme sponzora pro výrobu modernizovaného průmyslového zařízení pro depolymerizaci plastů, pneumatik, čistírenských kalů a směsného komunálního odpadu.
Výkon 1 modulu:  od 4 t/24 h.

Kontakt: ervoenvitech@seznam.cz  nebo mobil 774 681 817 – technický ředitel.
Splníme všechny požadavky sponzora!

 

Naše zařízení je založeno na molekulární destrukce, způsobené teplem.

K procesu rozkladu neboli destrukci, dekompozici, depolymerizaci  polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí při teplotach do 600 oC bez kontaktu s atmosférickým vzduchem. Obvykle, z historického důvodu, se používá slovo "pyrolýza".

Na vstupu procesu - drcené plasty nebo drcené pneumatiky

 

Na výstupu technologického zařízení máme tři produkty:

 

  1. Kapalná frakce obsahující až 70 % aromatických uhlovodíků

Využití: do zpracovatelského průmyslu nebo pro jiné komerční využití.

 

  1. Procesní (pyrolytický) plyn

Využití: po mechanickém vyčištění a vysušení se dá použít jako vysoce kalorické palivo. Část lze použít na provoz vlastního zařízení a část lze nabídnout na prodej nebo nasměrovat plyn na kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla.

 

  1. Pevný zbytek – uhlíkový, ze zpracování pneumatik, lze z něj vyrobit saze nebo aktivní uhlí.

Využití: jako technické saze na výrobu gumárenských směsí, mohou být nabídnuty výrobcům pneumatik. Aktivní uhlí, které lze ze sazí vyrobit, se běžně používá jako produkt k likvidaci ekologických havárií na vodní ploše nebo při autonehodách, v chemickém průmyslu, má ale řadu dalších uplatnění.

na foto: ERVO pyrolýza: pevný zbytek a kapalný produkt ↑

 

ERVO EnviTech s.r.o. nabízí investorům inovační perspektivní projekty, které umožňují velice výhodně zhodnotit vložené investice.

 

 

 

Čím se odlišuje jednotky ERVO 5 od konkurence?

1/ Kontinuální provoz

2/ Multicyklický proces zpracování odpadních surovin

3/ Zpracuje plasty, komunální odpad, ojeté pneumatiky, čistírenské kaly (kromě PVC)

4/ Bezemisní technologie

5/ Beztlaková technologie

6/ Nespalovací metoda – nedochází ke spalování plastů, ale k jejich rozkladu za teploty max. 500 oC

7/ Jednoduchá obsluha zařízení ERVO 5 s nízkým počtem zaměstnanců

8/ Vysoká bezpečnost práce

9/ Energetická soběstačnost při kontinuálním provozu

10/ Vysoká kvalita výsledných produktů

11/ Variabilita při volbě výsledných produktů (tekutý produkt, plyn, elektrická energie, hnojivo)

12/ Inovativní, světově ojedinělou technologií, která splňuje podmínky BAT (Best Available Technology)

 

 Technologie ERVO

související odkazy:

Ropa z pneumatik

Ropa z plastů

Španělská vědkyně María Felisa Laresgoiti...

Nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou i zplyňováním

Oceány se mění ve skládku. Plast je běžný v tělech ryb i ptáků

Mořské panny Hate Plast

Do roku 2050 může být v oceánech více plastů než ryb

Třídíte plastové obaly? Téměř polovina skončí ve spalovnách a na skládkách