Multicyklická termolýza, depolymerizace - ekologická recyklace druhotných surovin, likvidace odpadů (plastů, pneumatik, čistírenských kalů, komunálních odpadů)

Z odpadu užitečné suroviny

vývoj, výroba a distribuce depolymerizačních jednotek

Současný stav nenechává chladnými stovky odborníků na celém světě. Řeší, jak se co nejefektivněji vypořádat s plasty, použitými pneumatikami a dalšími druhy odpadu nahromaděné po lidské činnosti. Pokusů, jak si poradit nejen s plasty, pneumatikami, komunálním odpadem, ale i čistírenskými kaly, již bylo uděláno hodně. V ČR ani v Evropě však taková průmyslově využívaná technologie, která by přispěla k vyřešení problému s odpady, zatím provozovaná není.

  Rádi bychom uvítali investora, který by měl zájem na dalším vývoji technologii ERVO® (například, rozšíření seznamu zpracovávaných polymerů atd) a výrobě modernizovaného zařízeni pro tyto účely. Zveme do oboustranně výhodné spolupráci! (Tel.: +420 777 023 936)

První počiny tímto směrem už ale na mapě ČR najdeme. A začalo se i na Mostecku. Pracovníkům firem ERVO EnviTech s.r.o. a EcoConsult Pons spol. s r.o. a spolupracujícím odborníkům bylo již před mnoha lety jasné, že likvidace odpadu bude postupem času tvrdým oříškem, ale i zajímavým podnikatelským záměrem. Začali se proto intenzivně zabývat myšlenkou, jak využít energetický potenciál odpadů a jak jej zpracovávat efektivní recyklací.

Naše první technologická jednotka ERVO spatřila světlo světa v únoru 2017 v průmyslové zóny mezi Mostem a Litvínovem. V testovacím provozu jednotka potvrdila, že umí efektivně zpracovat nejen plasty, použité pneumatiky, kaly z čistíren odpadních vod, ale byl tady úspěšně recyklován i vzorek tzv. ostravských kalů.

Všechny výše jmenované druhy odpadů byly během čtyř let na tomto zařízení úspěšně a s kladnými výsledky testovány a zpracovány na cenné produkty. Tento výzkumně testovací provoz probíhal vesměs bezkonfliktně a prokázal jak provozní, tak bezpečnostní spolehlivost.

V říjnu 2020 byla depolymerizační jednotka ERVO (vyvinutá odborníky ERVO EnviTech společně s investorem v letech 2017 - 2020) investorem ERVO EnviTech prodána technologické společnosti LOGeco. Toto zařízení totiž plně zapadá do její ekologické koncepce při řešení problematiky recyklace odpadů kdekoli na světě. Společnost ERVO EnviTech pokračuje ve své činnosti.

 
Technologie ERVO je založena na termické dekompozice.

Technologie ERVO v zásadě umožňuje transformovat prakticky všechny vysokomolekulární (polymerní) struktury na plyn, kapalnou frakci a pevný zbytek.

K procesu dekompozice neboli rozkladu, depolymerizací  polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí při teplotách do 600 oC bez kontaktu s atmosférickým vzduchem. Obecně se tento proces mezi odborníky nazývá "pyrolýza".

Na vstupu procesu jsou vždy drcené plasty, pneumatiky, komunální odpad či jiné druhy odpadu

   

Na výstupu technologického zařízení máme tři produkty:

  Kapalná frakce obsahující až 70 % aromatických uhlovodíků
Využití: po mechanickém vyčištění do zpracovatelského průmyslu nebo pro jiné komerční využití.

  Procesní (pyrolytický) plyn
Využití: po mechanickém vyčištění a vysušení se dá použít jako vysoce kalorické palivo. Část lze použít na provoz vlastního zařízení a část lze nabídnout na prodej nebo nasměrovat plyn na kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny.

  Pevné reziduum – uhlíkový zbytek
Využití: jako technické saze na výrobu gumárenských směsí, mohou být nabídnuty výrobcům pneumatik. Aktivní uhlí, které lze ze sazí vyrobit, se běžně používá jako produkt k likvidaci ekologických havárií na vodní ploše nebo při autonehodách, v chemickém průmyslu, má ale řadu dalších uplatnění.

Produkt z jednotky ERVO: pevný zbytek a kapalný produkt

 Kapalný produkt po vyčištění

 

Pro koho je technologie ERVO určená:

- Pro města, obce, regiony
- Pro provozovatele skládek odpadů
- Pro investory

 Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO v návazností na vstupní suroviny a na požadavky zákazníka na parametry výstupních produktů:

Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO   Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO   Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO Varianty konstruktérské realizaci technologii ERVO

 

 

související odkazy:

Ropa z pneumatik

Ropa z plastů

Španělská vědkyně María Felisa Laresgoiti...

Nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou i zplyňováním

Oceány se mění ve skládku. Plast je běžný v tělech ryb i ptáků

Mořské panny Hate Plast

Do roku 2050 může být v oceánech více plastů než ryb

Třídíte plastové obaly? Téměř polovina skončí ve spalovnách a na skládkách


 http://ekorecyklace.cz/sites/video_1.mp4