Druhotná surovina – výzva dnešní doby

Recyklace druhotných surovin

Firma ERVO EnviTech s.r.o. se zabývá recyklací polymerních druhotných surovin (plastů, pneumatik) a vývojem i výrobou technologického zařízení pro tyto účely.

Naše zařízení je založeno na termické depolymeraci – k procesu rozkladu polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí bez kontaktu s atmosférickým vzduchem.

Na vstupu-drcené plasty nebo drcené pneumatiky.

Na výstupu technologického zařízení máme tři produkty:

 

  1. Kapalné alternativní palivo s vlastnostmi blízkými motorové naftě

Využití: do zpracovatelského průmyslu nebo pro jiné komerční využití.

 

  1. Depolymerizační (pyrolytický) plyn

Využití: po mechanickém vyčištění a vysušení se dá použít jako vysoce kalorické palivo. Část lze použít na provoz vlastního zařízení a část lze nabídnout na prodej nebo nasměrovat plyn na kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla.

 

  1. Pevný zbytek – uhlíkový, ze kterého lze vyrobit saze nebo aktivní uhlí.

Využití: jako technické saze na výrobu gumárenských směsí, mohou být nabídnuty výrobcům pneumatik. Aktivní uhlí, které lze ze sazí vyrobit, se běžně používá jako produkt k likvidaci ekologických havárií na vodní ploše nebo při autonehodách, v chemickém průmyslu, má ale řadu dalších uplatnění.

 

ERVO EnviTech s.r.o. nabízí investorům inovační perspektivní projekty, které umožňují velice výhodně zhodnotit vložené investice.

 

 

 

související odkazy:

Ropa z pneumatik

Španělská vědkyně María Felisa Laresgoiti...

Nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou i zplyňováním

Oceány se mění ve skládku. Plast je běžný v tělech ryb i ptáků

Mořské panny Hate Plast